+251 11371 2982 aacracom@gmail.com

የሰራተኞችን የመፈፀም አቅም ለማሳደግ በየጊዜው የሚሰጡ ሙያዊ ስልጠናዎች ሚናቸው የጎላ ነው ተባለ

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 16 ቀን 2014 ዓ.ም፡- የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለሰልጣን በየደረጃው ለሚገኙ ሠራተኞች ተከታታይነት ባለው መልኩ እየሰጣቸው የሚገኙ...

ሳምንታዊ የመንገድ ዳር የውሃ መውረጃ መስመር የጥገና ስራ እንቅስቃሴ

ጥቅምት 16 ቀን 2014 ዓ.ም፣ አዲስ አበባ፡- የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን በከተማዋ በተለያዩ አካባቢዎች ልዩ ልዩ የመንገድ መሠረተ ልማት...

በጋራ መኖሪያ ቤቶች የመንገድ መሠረተ ልማት ግንባታ ላይ የሚታዩ ችግሮችን ለመቅረፍ የሚያስችሉ ስራዎች እየተከናወኑ እንደሆነ ተገለፀ

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 15 ቀን 2014 ዓ.ም፡- የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን በስራ ተቋራጭ እያስገነባቸው የሚገኙ የጋራ መኖሪያ ቤቶች የውስጥ...