+251 11371 2982 aacracom@gmail.com

ዜና

የሰራተኞችን የመፈፀም አቅም ለማሳደግ በየጊዜው የሚሰጡ ሙያዊ ስልጠናዎች ሚናቸው የጎላ ነው ተባለ

የሰራተኞችን የመፈፀም አቅም ለማሳደግ በየጊዜው የሚሰጡ ሙያዊ ስልጠናዎች ሚናቸው የጎላ ነው ተባለ

ሳምንታዊ የመንገድ ዳር የውሃ መውረጃ መስመር የጥገና ስራ እንቅስቃሴ

ሳምንታዊ የመንገድ ዳር የውሃ መውረጃ መስመር የጥገና ስራ እንቅስቃሴ

በጋራ መኖሪያ ቤቶች የመንገድ መሠረተ ልማት ግንባታ ላይ የሚታዩ ችግሮችን ለመቅረፍ የሚያስችሉ ስራዎች እየተከናወኑ እንደሆነ ተገለፀ

በጋራ መኖሪያ ቤቶች የመንገድ መሠረተ ልማት ግንባታ ላይ የሚታዩ ችግሮችን ለመቅረፍ የሚያስችሉ ስራዎች እየተከናወኑ እንደሆነ ተገለፀ

ረጅም ጊዜ አገልግሎት በመስጠቱ ምክንያት የተጎዳውን የቀለበት መንገድ ለትራፊክ እንቅስቃሴ ምቹ ለማድረግ የጥገና ስራ እየተከናወነ ነው

ረጅም ጊዜ አገልግሎት በመስጠቱ ምክንያት የተጎዳውን የቀለበት መንገድ ለትራፊክ እንቅስቃሴ ምቹ ለማድረግ የጥገና ስራ እየተከናወነ ነው

የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን የጥንቃቄ መልዕክት

የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን የጥንቃቄ መልዕክት

የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለሥልጣን ክቡር ዶ/ር አቢይ አህመድ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ጠቅላይ ሚንስትር ሆነው በመመረጣቸው የተሰማውን ልባዊ ደስታ ከፍ ባለ አክብሮት ይገልፃል

የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለሥልጣን ክቡር ዶ/ር አቢይ አህመድ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ጠቅላይ ሚንስትር ሆነው በመመረጣቸው የተሰማውን ልባዊ ደስታ ከፍ ባለ አክብሮት ይገልፃል